ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Организация на труда на мениджъра в търговска фирма “UniComs” ООД

Обем: 18 стр.

Изготвена: 2006 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
1.Представяне на фирма UniComs” ООД
1.1.Предмет на дейност
1.2.Мисия и цели на фирмата
1.3.Организационно-управленска структура
2.Принципи на търговската политика
2.1.Продуктов асортимент
2.2.Клиенти на фирмата
2.3.Приоритети в търговската политика
3.Управление на продажбите
4.Организация на търговската дейност
4.1.Управление на териториите
4.2.Анализ на продажбите на “UniComs”
4.3.Управление дейността на дилърите
5.Търговски екип. Наемане, обучение, заплащане
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 40.00 лв.