ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Планиране на кариерата на организационно ниво

Обем: 30 стр.

Изготвена: 2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
1.Същност на обучението и развитието на персонала
2.Същност на кариерата. Критерии за ефективност на кариерата
3.Етапи на кариера
4.Линия на кариерата. Видове
5.Планиране на кариерата
6.Политика на ПроСофт в областта на човешките ресурси
6.1.История на Дирекция “Човешки ресурси” и нейния екип
6.2.Набиране и подбор на кадри
6.3.Професионално развитие и кариера
6.4.Консултиране
6.5.Адаптиране на новите сътрудници
6.6.Обучение
6.7.Атестиране
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
 


Цена: 35.00 лв.