ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Принципът 80/20 и неговото приложение в бизнеса /Кремена Василева/ (2013 г.)

Принципът 80/20 и неговото приложение в бизнеса

Кремена Василева

 

Според интуицията, всички възможности за нас са еднакво ценни, поради което следва да се отнасяме към тях по един и същ начин. Често приемаме, че 50 процента от причините/вложенията водят до 50 процента от следствията/резултатите. Това е един погрешен модел, според който причините и следствията са равномерно разпределени.

В действителност, обаче действа друг принцип – принципа на неравномерност, дисбаланс между причини и следствие; вложения и ресурси; усилия и постижения. Това е т.нар. Принцип 80/20 или Принцип на Парето, според който:

-80% от реализацията е резултат от 20% от направените вложения;

-80% от следствията произтичат от 20% от причините;

-80% от резултатите се дължат на 20% от вложеното усилие.

Или относително малък дял причини, вложения, усилия обикновено води до постигане на основната част от резултатите, реализацията, получените възнаграждения.

Възниква основния въпрос: Възможно ли е да се постига много повече, като се влагат много по-малко усилия”. И доказуема ли е тази хипотеза през погледа на бизнеса?

На този етап принципа на Парето все още е слабо познат, а тези които го познават и си служат с него – използват съвсем незначителна част от възможностите му. Но в какво точно се състои значението на принципа 80/20 за бизнеса и как фирмите могат да извличат позитиви от практическото му прилагане.

Конкретно за фирмите, принципа 80/20 се изразява в това, че 20 процента от продуктите и потребителите в действителност създават около 80 процента от общата печалба. Това означава, че:

-80 процента от продуктите и потребителите допринасят за постигане на само 20 процента от печалбата;

-налице е огромна загуба, както и че най-мощните ресурси на фирмата се задържат от преобладаващ брой много по-малко ефективни ресурси;

-фирмата може да умножи печалбата, ако продава повече от най-добрите си продукти и ако привлича повече от най-добрите си клиенти.

Прилагането на принципа 80/20 на практика, изисква на първо място извършването на анализ 80/20, чрез който да се установи точното съотношение между усилие и резултат. На второ място, следва да се избере начина, по който ще се употреби установеното чрез този анализ съотношение.

Първият начин се изразява в съсредоточаване на ключовите причини в това съотношение, върху онези 20 процента от вложенията, които водят до 80 процента от крайните резултати. Или ако фирмата установи, че 80 процента от печалбата й се дължи на 20 процента от клиентите, то трябва да използва тази информация, за да продължи да удовлетворява тези 20 процента и да разширява бизнеса си с тях. Това е много по-лесно и по-изгодно, отколкото да се обръща еднакво внимание на цялата потребителска група. Ако фирмата установи, че 80 процента от печалбата идват от 20 процента от продуктите й, тя трябва да насочи най-голямата част от усилията си да продава повече от точно тези 20 процента.

Вторият начин се изразява в промяна на онези нископроизводствени 80 процента от вложенията, които носят 20 процента от крайния резултат.

Принципът 80/20 присъства и в българския бизнес, но в голяма степен остава незабелязан. Причина за това е, че мениджърите все още не са научени да използват позитивно наличната информация – да я анализират и оценяват. За тях всяко прекъсване на работата и изследване на данните всеки път, когато се налага да вземат някакво решение се приема като един вид застой. Онова, което те виждат в бизнеса, е крайния резултат, без да се интересуват от причините, които са го довели. А именно в това се изразява полезността на принципа 80/20 – да се открият всички сили, действащи под повърхността, което ще позволи да се неутрализират негативните влияния и да се максимизират най-продуктивните сили.