ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Разработване на маркетингова стратегия на продукт с марка Pampers на българския пазар

Обем: 68 стр.

Изготвена: 2011 г.

Съдържание:

Увод
ГЛАВА I. Теоретико-методически АСПЕКТИ на
маркетинговата стратегия
1.Същност на маркетинговата стратегия
2.Елементи на маркетинговата стратегия
3.Разработване на маркетингова стратегия
3.1.Стратегически маркетингови решения
3.2.Стратегически анализи на маркетинговата среда
ГЛАВА II. АНАЛИЗ НА МАРКЕТИНГОВАТА СРЕДA
1.Представяне на фирма Procter & Gamble
2.Анализ на средата
2.1.Анализ на макросредата
2.2.Анализ на отрасъла
2.3.Анализ на микросредата
2.3.1.Анализ на конкурентите
2.3.2.Целеви пазари
3.SWOTанализ
ГЛАВА III. Разработване на маркетингова стратегия на
продукт с марка „Pampers
1.Поставяне на цели
2.Конкурентни предимства
3.Елементи на маркетинговата стратегия
3.1.Продукт
3.2.Цена
3.3.Дистрибуция
3.4.Реклама
4.Маркетингов бюджет
Заключение
Приложение
Литература


Цена: 240.00 лв.