ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Особености на методите за техническия анализ на пазара на корпоративни ценни книжа

Обем: 64 стр.

Изготвена: 2012 г.

Съдържание:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА Техническия анализ
1.Същност на финансовите пазари
2.Същност и принципи на техническия анализ
3.Основни теории на техническия анализ
3.1.Теорията на Дау
3.2.Теория на Фибоначи
3.3.Вълнова теория на Елиът
ГЛАВА ВТОРА. Методи на техническия анализ
1.Графики
2.Технически индикатори
ГЛАВА ТРЕТА.ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДРУЖЕСТВО AppleInc.
1.Представяне на AppleInc.
2.Рискови фактори пред развитието на AppleInc.
3.Технически анализ на AppleInc.
3.1.Графики
3.2.Технически индикатори
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 260.00 лв.