ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Проблеми на фундаменталния и технически анализ на пазара на ценни книжа

Обем: 65 стр.

Изготвена: 2012 г.

Съдържание:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. ОСОБЕНОСТИ НА фундаменталния и технически анализ
1.Хипотеза за ефективен финансов пазар
2.Същност на фундаменталния анализ
3.Същност на техническия анализ и основни теории
ГЛАВА ВТОРА. Методи На ФУНДАМЕНТАЛЕН И технически анализ
1.Индикатори на фундаменталния анализ
2.Методи за технически анализ
2.1.Графичен метод
2.1.1.Видове графики
2.1.2.Подкрепа и съпротива
2.1.3.Трендови линии
2.2.Графични модели
2.3.Математически метод
ГЛАВА ТРЕТА. ПРИЛОЖЕНИЕ НА фундаментален и технически анализ на пазара на ценни книжа
1.Прeдставяне на Bank of America Corp.
2.Фундаментален анализ
3.Технически анализ на BankofAmericaCorp.
3.1.Графики
3.2.Технически индикатори
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 260.00 лв.