ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Развитие на спа туризъм във Велинград

Обем: 64 стр.

Изготвена: 2012 г.

Съдържание:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СПА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ
1.Същност на СПА туризма
2.СПА елементи
3.Видове Спа центрове и Спа мениджмънт
4.Развитие на СПА туризма в България
ГЛАВА ВТОРА. ВЕЛИНГРАД – СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА БАЛНЕОЛОЖКИЯ КУРОРТ
1.Общ преглед на дестинация Велинград
1.1.Ресурси за развитие на туризъм
1.2.Инфраструктура
2.SWOT анализ на община Велинград
ГЛАВА ТРЕТА. РАЗВИТИЕ НА СПА ТУРИЗЪМ ВЪВ ВЕЛИНГРАД И БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ
1.Условия за развитие на СПА туризъм във Велинград
2.Изследване на отношението към СПА услугите
3.Изводи и препоръки
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Цена: 240.00 лв.