ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ и оценка на маркетинга на финансовите услуги на “Първа инвестиционна банка” АД

Обем: 66 стр.

Изготвена: 2012 г.

Съдържание:

Въведение
ГЛАВА ПЪРВА.Mаркетинг на финансовите услуги
1.Същност и особености на финансовия продукт
2.Класификация на банковите услуги
3.Маркетинг микс на услугите – същност, характеристики и подходи на формиране
3.1.Продуктовата политика като елемент на маркетинг микса на финансовите институции
3.2.Ценовата политика като елемент на маркетинг микса на финансовите институции
3.3.Дистрибуционната политика като елемент на маркетинг микса на финансовите институции
3.4.Комуникационната политика като елемент на маркетинг микса на финансовите институции
3.5.Качество на услугите
ГЛАВА ВТОРА.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА МАРКЕТИНГ МИКСА НА “Първа инвестиционна банка” АД
1.Представяне на “Първа инвестиционна банка” АД
2.Анализ на факторите, които оказват влияние върху маркетинг микса на “Първа инвестиционна банка” АД
2.1.Макросреда
2.2.Конкуренция
2.3.Потребители
3.Анализ и оценка на маркетинг микса на “Първа инвестиционна банка” АД
3.1.Продукт
3.2.Цена
3.3.Дистрибуция
3.4.Реклама
3.5.Информационни технологии
3.6.Човешки капитал
4.Усъвършенстване на маркетинг микса на “Първа инвестиционна банка”
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 240.00 лв.