ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Проект за развитие на културния туризъм в община Своге

Обем: 85 стр.

Изготвена: 2012 г.

Съдържание:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ
1.Възникване на културния туризъм
2.Същност и характерни особености на културния туризъм
3.Видове и форми на културен туризъм
4.Пазар на културен туризъм
5.Развитие на културния туризъм в България
6.Стратегически модел за развитие на културния туризъм в България
ГЛАВА ВТОРА. Развитие на културния туризъм в Община Своге
1.Представяне на община Своге
1.1.Историческо развитие
1.2.Социално-икономическа характеристика на община Своге
2.Развитие на туризма в община Своге
3.Разработване на проект за развитие на културния туризъм в община Своге
4.Тенденции в развитието на културния туризъм
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 250.00 лв.