ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Управление на човешките ресурси в Министерство на отбраната

Обем: 52 стр.

Изготвена: 2012 г.

Съдържание:

 
УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. Набиране, подбор и назначаване на служители в Министерството на отбраната
1.Структура на Министерството на отбраната и видове служители
2.Набиране и подбор
3.Назначаване и въвеждащо обучение
ГЛАВА ВТОРА. Изменения на правоотношенията на служителите в Министерството на отбраната
1.Изменения на правоотношенията на служителите по ЗОВСРБ
2.Изменения на правоотношенията на държавните служители в Министерството на отбраната
3.Изменения на трудовите правоотношения на ЛРТП в Министерството на отбраната
ГЛАВА ТРЕТА.Статут и отговорности на служителите в Министерството на отбраната
1.Статут на служителите
2.Отговорности на служителите
3.Изводи и препоръки
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
 


Цена: 240.00 лв.