ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ и оценка на изпълнението на общински инфраструктурен проект

Обем: 66 стр.

Изготвена: 2012 г.

Съдържание:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ПРОЕКТИ
1.Същност на инфраструктурните проекти
2.Оценка на инфраструктурните проекти
2.1.Видове оценки
2.2.Риск в оценката на инфраструктурните проекти
3.Програма за развитие на селските райони (2007-2013)
ГЛАВА ВТОРА. АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ „Естетическо оформяне и благоустрояване на селата Георги Дамяново, Гаврил Геново, Говежда и Копиловци”
1.Социално-икономическа характеристика на община Георги Дамяново
2.Анализ на усвояемостта на средствата по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” по Програма за развитие на селските райони
3.Анализ и оценка на изпълнението на инфраструктурен проект по мярка 322 на община Георги Дамяново
ГЛАВА ТРЕТА. НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ
1.Повишаване капацитета на общината за усвояването на еврофондовете
2.Обучения на персонала
3.Изграждане на система на мониторинг в управлението на проекта
4.Необходимост от осигуряване на собствено финансиране
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 240.00 лв.