ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Проблеми при осъществяването на екологичната политика на общинско ниво, на примера на община Карлово

Обем: 57 стр.

Изготвена: 2011 г.

Съдържание:

 
УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. ПРАВОМОЩИЯ НА местните органи на самоуправление В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА
1.Същност на местното самоуправление
2.Същност и функции на общината
3.Екологична политика на общината
3.1.Същност и принципи на екологичната политика
3.2.Правомощия на общините в областта на екологията
3.3.Оценка на екологичната политика
3.4.Източници за финансиране на екологичните дейности на общините
4.Общински капацитет за подготовка на европроекти
ГЛАВА ВТОРА. ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
1.Представяне на община Карлово
2.Анализ и оценка на състоянието на околната среда по компоненти
3.Оценка на екологичната политика на община Карлово
4.Бъдещи мерки и перспективи пред екологичната политика на община Карлово
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 240.00 лв.