ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Финансиране на малки и средни предприятия – алтернативни форми

Обем: 62 стр.

Изготвена: 2012 г.

Съдържание:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ
1.Обща характеристика и значение на малките и средни предприятия
2.Анализ на сектора на малките и средни предприятия в България
2.1.Характеристика на сектора
2.1.1.Брой, размер и структура на малките и средни предприятия
2.1.2.Заетост в сектора
2.1.3.Инвестиции
2.1.4.Външна търговия
2.2.Влияние на кризата върху малките и средни предприятия в България
2.3.Конкурентоспособност и устойчивост на МСП в кризата
3.Регулация на малките и средни предприятия
ГЛАВА ВТОРА. ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ
1.Финансова подкрепа на ЕС за МСП
2.Източници на финансиране на МСП в България
2.1.Банково кредитиране
2.2.Алтернативни форми на финансиране на малките и средни предприятия
3.Анализ на използваните източници на финансиране от МСП в България
ГЛАВА ТРЕТА. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.Подобряване на конкурентноспособността и устойчивостта на малките и средни предприятия
2.Мерки за подобряване на достъпа до финансиране на малките и средни предприятия
3.Привличане на нови финансови инструменти
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 240.00 лв.