ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ на маркетинговата дейност на строителна фирма

Обем: 24 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
Теоретична част. Маркетингът като част от управленския процес на строителна фирма
Практична част. Анализ на маркетинга на строителна фирма “Будев” ЕООД
1.Представяне на фирма “БУДЕВ” ЕООД
2.Управленска структура на организацията
3.Ролята на маркетинга във връзка с усъвършенстване дейността на фирмата
4.Анализ на пазарните възможности
5.Статутът на маркетинговия отдел и на ръководителя на отдела
6.Анализ и оценка на маркетинговата политика на фирмата
7.Изводи и конкретни насоки за подобряване на маркетинговата дейност на фирмата
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 30.00 лв.