ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ на финансовия лизинг /на примера на “Дойче Лизинг България” ЕАД/

Обем: 20 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
I.Теоретична обосновка на лизинга
1.Същност на лизинга
2.Видове лизинг
II.Анализ на финансовия лизинг на “Дойче Лизинг България” ЕАД
1.Представяне на “Дойче Лизинг България” ЕАД
2.Анализ на лизинговия пазар
2.1.Размер и структура на пазара на финансов лизинг
2.2.Основни участници на лизинговия пазар
3.Анализ на реализацията на продукта финансов лизинг
3.1.Основни клиенти
3.2.Анализ на дистрибуцията на продукта финансов лизинг
4.Изводи и препоръки
Заключение
Използвана литература


Цена: 40.00 лв.