ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Регионална политика и сближаване /Европейска икономическа интеграция/

Обем: 15 стр.

Изготвена: 2008 г.

 

 
СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
1.Същност и зараждане на регионалната политика
2.Основни цели на регионалната политика
3.Инструменти на регионалната политика
3.1.Европейски фонд за регионално развитие
3.2.Европейски социален фонд
3.3.Кохезионен фонд
3.4.Нови инструменти на политиката за сближаване
4.Очаквани резултати от кохезионната политика
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 30.00 лв.