ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ на компонентите в модела 7-S /на примера на стротелна фирма “Х”/

Обем: 13 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Представяне на стротелна фирма “Х”
2.Анализ на компонентите в модела 7-S
2.1.Стратегия на управление
2.2.Структура на организацията
2.3.Системи
2.4.Служители
2.5.Стил на ръководство
2.6.Система от умения
2.7.Споделени ценности
3.Анализ на взаимовръзките между отделните променливи в модела
4.Общ преглед на получените резултати, изводи и препоръки
Заключение
Използвана литература


Цена: 35.00 лв.