ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ на системата за управление на персонала и насоки за нейното усъвършенстване

Обем: 21 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Представяне на фирма “Х”
1.1.Основен предмет на дейност
1.2.Мисия и цели на фирмата
1.3.Организационно-управленска структура
1.4.Анализ управлението на продажбите и дейността на търговския екип
2.Характеристика на системата за управление на персонала
3.Анализ на състоянието относно стратегическото управление на човешките ресурси, фирмената култура и управлението на промените
4.Предложения за усъвършенстване
Използвана литература


Цена: 40.00 лв.