ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Създаването и управлението на екипи като управленска технология за усъвършенстване на УЧР

Обем: 27 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Екипът като организационна форма за колективно управление
2.Причини, които налагат използването на екипи в управлениетo
3.Етапи за формиране на екипа
4.Предпоставки за формиране на екипи и видове екипи
5.Ефективност на екипа
6.Екипни роли
7.Конфликтите в екипа
Заключение
Използвана литература


Цена: 40.00 лв.