ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Производствена система на “Класик” ООД

Обем: 13 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Представяне на фирмата
2.Структурно звено
3.Седалище
4.Персонал
5.Входни производствени фактори и операционни ресурси на производствената система
6.Изход на системата
7.Операционни приоритети на “Класик” ООД
8.Нови продукти или услуги на фирмата
9.Анализ и структура на технологичния процес
10.Схема на технологичния процес
11.Производствен капацитет
12.Анализ на “тесните места” в производствената система
13.Решения за преодоляване на проблемите, свързани с производствения капацитет
14.Други проблеми от операционен характер
15.Предложения за решаване на проблемите
Използвана литература


Цена: 40.00 лв.