ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Маркетингови стратегии в сферата на услугите

Обем: 9 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Същност на маркетинговата стратегия
2.Представяне на “София Хотел Балкан” АД
2.1.Мисия и цели
2.2.Основни дейности на “София Хотел Балкан” АД
3.Основни клиенти
4.Анализ на маркетинговата стратегия на “София Хотел Балкан” АД
Заключение
Използвана литература


Цена: 30.00 лв.