ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Тенденции за развитието на съвременното ресторантьорство

Обем: 16 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
I.Обзор на тенденциите за развитие на съвременното ресторантьорство
1.Същност и основни функциина ресторантьорството
2.Видове ресторантьорски заведения
3.Тенденции в развитието на ресторантьорството
II.Анализ на тенденциите на развитие в ресторантьорството на примера на “Happy Bar & Grill”
1.Кратко представяне на ресторант “Happy Bar & Grill”
2.Целеви пазар - сегментация
3.Анализ на развитието на “Happy Bar & Grill”
4.Бъдещи насоки за развитие
Заключение
Използвана литература


Цена: 35.00 лв.