ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Възможности за постигане на регионален икономически растеж чрез развитие на отрасъл туризъм /на примера на община Царево/

Обем: 12 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Анализ на развитието на туризма в община Царево
1.1.Община Царево като туристическа дестинация
1.2.Туристическо търсене
1.3.Туристическо предлагане
2.SWOT анализ на Община Царево като туристическа дестинация
3.Анализ на общинската икономика
Използвана литература


Цена: 35.00 лв.