ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Участие на България във вътрешнообщностната търговия със страните от Европейския съюз

Обем: 16 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Анализ на търговско-икономическите отношения между България и Румъния
2.Анализ на пазара на бързооборотни стоки
2.1.Особености на местните потребители и на тяхното търсене
2.2.Анализ на конкурентите
3.Стратегия за навлизане на пазара
3.1.Целеви сегменти
3.2.Продукт
3.3.Цена
3.4.Дистрибуция
3.5.Промоция
4.Нормативно законодателни документи, регламентиращи реализацията на продукт
Заключение
Използвана литература


Цена: 40.00 лв.