ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Външен анализ на околната среда на организацията

Обем: 15 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение
1.Представяне на фирма “Класик” ООД
2.Анализ на околната среда
2.1.Анализ на макросредата
2.1.1.Политико-правни условия
2.1.2.Икономически фактори
2.1.3.Социални фактори
2.1.4.Технологични изменения
2.1.5.Екологични фактори
2.2.Анализ на макросредата
2.2.1.Конкуренти
2.2.2.Доставчици
2.2.3.Клиенти
3.SWOT анализ
Заключение
Използвана литература


Цена: 40.00 лв.