ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Вътрешен анализ на организацията

Обем: 15 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I.Вътрешна среда на организацията
II.Анализ на вътрешната среда на “Хидравлични елементи и системи” АД
1.Представяне на фирма “Хидравлични елементи и системи” АД
2.Ресурси на организацията
2.1.Материални ресурси
2.2.Човешки ресурси
2.3.Финансови ресурси
2.4.Информационни ресурси
3.Интегрирани системи и механизми на организацията
3.1.Технология на производство
3.2.Система на комуникация в организацията
3.3.Управленска структура
3.4.Организационна култура
4.Конкурентни преимущества на фирмата
Използвана литература


Цена: 40.00 лв.