ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Развитие на конферентен туризъм в 5 звезден градски хотел /по примера на Гранд Хотел София/

Обем: 64 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВАI.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОНФЕРЕНТНИЯ ТУРИЗЪМ
1.Същност и видове туризъм
2.Особености на деловите ресурси
3.Същност и особености на конферентния туризъм
ГЛАВАII.СЪСТОЯНИЕ НА КОНФЕРЕНТНИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ
1.Условия и фактори за развитието на конферентния туризъм в България
2.Организации, пряко свързани с конферентния туризъм в България
3.Конгресни центрове
3.1.Конгресни центрове в София
3.2.Конгресни центрове в страната
4.Анализ на състоянието и тенденции на развитие на конферентния туризъм в България
5.Анализ на развитието на конферентния туризъм по примера на Гранд Хотел София
5.1.Представяне на Гранд Хотел София
5.2.Анализ на суперструктурата на хотела
5.3.Анализ на конферентния туризъм в Гранд Хотел София
5.4.Изводи от развитието на конферентния туризъм в Гранд Хотел София
6.Анализ на конкуренцията
7.Проблеми и перспективи в развитието на конферентния туризъм в България
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 230.00 лв.