ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Международни пари и международна валутна система

Обем: 52 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. МЕЖДУНАРОДНИ ПАРИ И МЕЖДУНАРОДНА ВАЛУТНА СИСТЕМА
1.Същност и основни функции на международните пари
2.Еволюция в развитието на Европейската парична система
2.1.Европейска валутна единица – ЕКЮ
2.2.Еврото
3.Същност на международната валутна система
4.Етапи в развитието на международната валутна система
4.1.Системата на златния стандарт
4.2.Бретънуудската валутна система
4.3.Специалните права на тираж
4.4.Система на управлявано плаващите валутни курсове
4.5.Валутната система на Европейския съюз
ГЛАВА ВТОРА. ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МЕЖДУНАРОДНАТА ВАЛУТНА СИСТЕМА
1.Реформа на международната валутна система
1.1.Недостатъци на международната валутна система
1.2.Валутното противопоставяне между водещите икономики
1.3.Решения на държавите от Г-20
2.Алтернативи за нова международна валута
3.Перспективи на еврозоната
3.1.Кризата в еврозоната
3.2.Новото споразумение за еврозоната
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 200.00 лв.