ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Управление на логистичните дейности във фирма “Рекорд” АД

Обем: 65 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. Логистиката във фирменото управление
1.Същност на логистиката в стопанската област
2.Логистична система
3.Управление на логистичните дейности
3.1.Организиране обработката на поръчките
3.2.Управление на складирането
3.3.Управление на запасите
3.4.Организиране на транспорта
ГЛАВА ВТОРА. Управление на логистичните дейности във фирма “Рекорд” АД
1.Представяне на “Рекорд” АД
2.Входяща (доставна) логистика във фирмата
3.Вътрешна (производствена и складова) логистика във фирмата
3.1.Организация на производствената дейност
3.2.Организация на складовата дейност
4.Изходяща логистика и дистрибуция
4.1.Разпределяне и пласмент
4.2.Взаимоотношения с дистрибуторите
4.3.Организация на транспортната дейност
5.Взаимовръзка между отделите
ГЛАВА ТРЕТА. Насоки за подобряване на логистичната дейност на фирмата
1.Критерии за ефективност на логистичната система
2.Оценка на ефективността на работата на отделите
3.Насоки за подобряване на логистичната дейност на фирмата
Заключение
Използвана литература


Цена: 240.00 лв.