ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Тенденции в банковите услуги - електронни разплащания

Обем: 58 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
ГЛАВА ПЪРВА.Електронните разплащания като вид банкова услуга
1.Същност на електронните разплащания
2.Същност на електронните платежни инструменти
3.Видове електронни платежни инструменти
3.1.Дебитни и кредитни карти
3.2.Електронни пари
4.Електронно банкиране
ГЛАВА ВТОРА.Анализ на възможностите за електронни разплащания в българските банкови институции
1.Анализ на електронните разплащания чрез банкови карти
2.Анализ на електронното банкиране
ГЛАВА ТРЕТА.Перспективи пред електронните разплащания
1.Стратегии за посрещане на бизнес предизвикателстватапред електронното банкиране в България
2.Развитие на мобилното банкиране
Заключение
Литература
Приложение


Цена: 240.00 лв.