ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ на паричния поток във фирма “Хидравлични елементи и системи” АД в условията на финансово-икономическа криза

Обем: 48 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
Първи параграф.Теоретична постановка на паричните потоци
1.Същност на паричния поток
2.Видове парични потоци
Втори параграф.Методически инструментариумза анализ на паричния поток
1.Анализ на паричния поток
2.Методи за изготвяне на паричните потоци
3.Показатели за анализ на паричния поток
Трети параграф.Анализ на паричния поток на фирма “Хидравлични елементи и системи” АД
1.Представяне на фирма “Хидравлични елементи и системи” АД
2.Анализ на основните финансови показатели на “Хидравлични елементи и системи” АД
3.Анализ на паричния поток на “Хидравлични елементи и системи” АД
3.1.Анализ на оперативния паричен поток
3.2.Анализ на инвестиционния паричен поток
3.3.Анализ на финансовия паричен поток
3.4.Анализ на изменението на паричните средства
3.5.Анализ на показателите за паричен поток
3.6.Анализ на влиянието на факторите върху паричния поток
4.Изводи и препоръки
Заключение
Използвана литература
Приложение


Цена: 230.00 лв.