ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Маркетингова стратегия за навлизане на българския пазар на полиетиленови опаковки

Обем: 61 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. Теоретично-методологични аспекти на маркетинговата стратегия
1.Същност на стратегическия маркетинг
2.Стратегически маркетингови решения
3.Стратегически анализи на маркетинговата среда
4.Маркетингова политика и стратегия
ГЛАВА ВТОРА. Разработване на маркетингова стратегия на фирма Х”
1.Представяне на фирмата
2.Анализ на средата и оценка на влиянието й върху формирането на маркетинговата стратегия на фирмата
2.1.Анализ на макросредата
2.2.Анализ на отрасъла
2.3.Анализ на конкурентите
2.4.Доставчици
2.5.Целеви пазари
3.Разработване на стратегия за въвеждане и налагане на продуктите на “Х” ЕООД на българския пазар
3.1.Поставяне на цели
3.2.Конкурентни предимства
3.3.Елементи на маркетинговата стратегия
3.3.1.Продукт
3.3.2.Цена
3.3.3.Дистрибуция
3.3.4.Реклама
3.4.Маркетингов бюджет
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 250.00 лв.