ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Баланс и финансова структура на фирмата - проблеми на оптималността (по примера на “Момина крепост” АД)

Обем: 65 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ПЪРВА ГЛАВА. Теоретични аспекти на анализа на баланса на предприятието
1.Същност на баланса
2.Финансов синтез на баланса и отчета за приходите и разходите
3.Проблемът за финансирането на краткосрочните инвестиции с дългосрочни капитали
ВТОРА ГЛАВА. Характеристика и анализ на финансовата структура на предприятието
1.Същност на финансовата структура на предриятието
2.Анализ на ликвидността на фирмата
3.Анализ на оптималността на капиталовата структура
ТРЕТАГЛАВА. Анализ на балансовата и финансовата структура на “Момина крепост” АД
1.Представяне на “Момина крепост” АД
2.Анализ на дейността на дружеството
3.Анализ на балансовата структура на “Момина крепост” АД
4.Анализ на финансовата структура на “Момина крепост” АД
5.Управление на риска
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 230.00 лв.