ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Данъчен контрол върху хазарта

Обем: 62 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
Първа глава. Теоретически основи на данъчния контрол върху хазарта
1.Същност на хазарта и хазартните игри
2.Облагане на хазартната дейност
3.Нормативна уредба на хазарта
4.Същност и особености на данъчния контрол
5.Проблеми при осъществяването на данъчния контрол в България
ВТОРА глава. Практически аспекти на данъчния контрол върху хазарта
1.Общи модели на хазартния бизнес
2.Същност на данъчния контрол върху хазарта в България
2.1.Държавен надзор на хазарта
2.2.Контрол върху хазарта
2.2.1.Извършване на проверки на организатори на хазартни игри
2.2.2.Контрол на игралните съоръжения
Трета глава. Оптимизиране на данъчния контрол върху хазарта
1.Насоки за рационализиране на хазартната дейност
2.Усъвършенстване на нормативното облагане
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
 


Цена: 230.00 лв.