ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Развитие на кетъринговата индустрия в България /по примера на “Party Service”/

Обем: 69 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА I. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА КЕТЪРИНГА КАТО ЧАСТ ОТ ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ
1.Управление на събитийния мениджмънт
2.Същност и характерни особености на кетъринга
3.Видове кетъринг
3.1.Авиационен кетъринг
3.2.Индустриален кетъринг
3.3.Парти сървис
4.Основни форми на кетърингово обслужване
ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕТАПИ НА КЕТЪРИНГА
1.Организация на кетъринга
1.1.Същност на организацията на кетъринга
1.2.Етапи на организация
1.3.Допълнителни услуги при кетъринга
1.4.Ценообразуване при кетъринг обслужването
2.Развитие на събитийния мениджмънт в България
3.Тенденции в кетъринг услугите
ГЛАВА III.АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КЕТЪРИНГА ВЪВ ФИРМА PARTY SERVICE
1.Представяне на фирма Party Service
2.Услуги на фирмата
3.Развитие на парти кетъринга в България
4.Анализ на организацията на кетъринговата дейност в Party Service
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ
 


Цена: 230.00 лв.