ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Ролята на Интернет за утвърждаване на имиджа на фирмата

Обем: 71 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. Интернет медията като средство за утвърждаване имиджа на фирмата
1.Същност на корпоративния имидж и репутация
2.Фактори, влияещи на корпоративния имидж
3.Управление на корпоративния имидж и репутация
4.Е-маркетингът в съвременния бизнес
5.Базови формати в е-маркетинга
ГЛАВА ВТОРА.Утвърждаване имиджа на фирма “Гранд Хотел София” в Интернет
1.Представяне на Гранд Хотел София
2.Анализ на дейността на фирмата
3.Управление на корпоративния имидж на хотела
3.1.Анализ на факторите, влияещи на корпоративния имидж
3.2.Външни и вътрешни публики
3.3.Изграждане на корпоративния имидж на хотела
4.Насоки за усъвършенстване имиджа на хотела
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 240.00 лв.