ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Развитие на екстремен туризъм в България

Обем: 71 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА I.Характеристика на екстремния туризъм
1.Същност и характерни особености на алтернативния туризъм
2.Същност и видове екстремен туризъм
2.1.Екстремен туризъм във въздуха
2.2.Екстремен туризъм по суша
2.3.Екстремен туризъм във водна среда
ГЛАВА II.Анализ на развитието на спелеотуризма  в България
1.Състояние на туризма в България – развитие на алтернативния туризъм
2.Анализ на спелеотуризма
2.1.Кратка история на изследването на пещерите в България
2.2.Пещери в България
3.Развитие на спелеотуризма в Западни Родопи
4.SWOT анализ на алтернативния туризъм в България
5.Насоки за развитие на спелеотуризма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ
 


Цена: 240.00 лв.