ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Развитие на винения туризъм в община Родопи

Обем: 61 стр.

Изготвена: 2011 г.

Съдържание:

ВЪВЕДЕНИЕ
Литературен обзор
1.Същност на туризма и основни видове
2.Възникване и развитие на винения туризъм
3.Същност на винения туризъм
4.Винени маршрути в България
Методика на изследването
1.Обща характеристика на община Родопи
2.SWOT анализ на община Родопи
3.Изследване отношението към винения туризъм
РЕЗУЛТАТИ
ДУСКУСИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИE
БИБЛИОГРАФИЯ


Цена: 200.00 лв.