ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Изследване и развитие на ловния туризъм в регион Добрич

Обем: 61 стр.

Изготвена: 2011 г.

Съдържание:

ВЪВЕДЕНИЕ

Литературен обзор
1.Същност и видове алтернативен туризъм
2.Възникване и развитие на ловния туризъм
3.Същност на ловния туризъм
Методика на изследването
1.Състояние на туризма в общините Крушари и Тервел, област Добрич
1.1.Състояние на туризма в община Тервел
1.2.Състояние на туризма в община Крушари
2.SWOT анализ на общините Крушари и Тервел
3.Изследване отношението към ловния туризъм
РЕЗУЛТАТИ
ДУСКУСИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИE
БИБЛИОГРАФИЯ

 Цена: 200.00 лв.