ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Усъвършенстване на системата за управление на човешките ресурси на ИАНМСП

Обем: 65 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА.Теоретико-методическа част
I.Теоретична част
1.Системен подход при управлението на човешките ресурси
2.Управление на човешките ресурси в публичната администрация
II.Методическа част
1.Анализ на системата за управление на човешките ресурси
2.Проектиране на системата за управление на човешките ресурси
ГЛАВА ВТОРА.Анализ на системата за управление на човешките ресурси на ИАНМСП
1.Представяне на ИАНМСП
2.Политики и практики по управление на човешките ресурси в ИАНМСП
ГЛАВА ТРЕТА.Предложения за усъвършенстване на системата за управление на човешките ресурси на ИАНМСП
1.Подобряване ефективността и ефикасността на дейността на ИАНМСП
2.Насоки за усъвършенстване системата за управление на човешките ресурси на ИАНМСП
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 220.00 лв.