ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Tрадиционни и нови форми на дистрибуция на българския пазар /на примера на фирма “Дойче Лизинг България” ЕАД/

Обем: 78 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНА ОБОСНОВКА НА ФОРМИТЕ НА ДИСТРИБУЦИЯ
1.Същност и особености на финансовия продукт
2.Маркетингова концепция на финансовата институция
3.Същност и развитие на дистрибуцията на финансов продукт
4.Видове дистрибуционни канали
4.1.Директни канали
4.2.Индиректни канали
5.Методичен подход за анализ на дистрибуцията
ВТОРА ГЛАВА. ИЗСЛЕДВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ФОРМИТЕ НА ДИСТРИБУЦИЯ НА “ДОЙЧЕ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕАД
1.Представяне на “Дойче Лизинг България” ЕАД
2.Анализ на лизинговия пазар
2.1.Динамика и структура на пазара на финансов лизинг
2.2.Основни участници на лизинговия пазар
2.3.Доставчици
2.4.Клиенти
3.Анализ на продукта на фирмата
4.Анализ на лизинговия процес
5.Анализ на дистрибуцията на продукта финансов лизинг
5.1.Цели на дистрибуцията
5.2.Отдел Продажби
5.3.Анализ на дистрибуционните канали
5.4.Мотивация на търговския екип
5.5.Ефективност на дистрибуцията
6.Изводи и препоръки за подобряване дистрибуцията на фирмата
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 Цена: 240.00 лв.