ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ на дистрибуционната политика на фирма “Милмекс” ООД

Обем: 64 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
ГЛАВА ПЪРВА Литературен обзор по проблемите надистрибуционната политика
1.Същност на дистрибуционната политика
2.Същност и основни видове дистрибуционни канали
3.Концепция за жизнения цикъл на фирмата
4.Физическа дистрибуция
5.Персонал по продажбите
ГЛАВА ВТОРА Методология за анализ и оценка на
дистрибуционната политика
1.Разработване на дистрибуционна стратегия
2.Анализ и оценка на каналите за дистрибуция
3.Решения относно формата на дистрибуция
4.Организация на транспорта, складова дейност, поръчките, запасите
5.Оценка и контрол на персонала по продажбите
ГЛАВА ТРЕТА Анализ и оценка на дистрибуционната политика на Милмекс ООД
1.Представяне на “Милмекс” ООД
2.Анализ на маркетинговия микс
3.Анализ и оценка на дистрибуционната политика на “Милмекс” ООД
3.1.Анализ на факторите, оказващи влияние на дистрибуцията на фирмата
3.2.Дистрибуционни цели и стратегии
3.3.Анализ на дистрибуционните канали на фирмата
3.4.Организация на транспорта, складовата дейност, поръчките, запасите
4.Анализ и оценка на персонала по продажбите
5.Насоки за усъвършенстване на дистрибуционната политика на фирмата
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 240.00 лв.