ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Приложение на документарния акредитив в дейността на “Токуда Банк” АД

Обем: 47 стр.

Изготвена: 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА.ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА
ДОКУМЕНТАРНИЯ АКРЕДИТИВ
1.Същност и характеристики на акредитива
2.Видове акредитиви
3.Технология на акредитивната операция
3.1.Издаване на документарен акредитив
3.2.Използване на документарния акредитив
ГЛАВА ВТОРА.ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАРНИЯ
АКРЕДИТИВ В “Токуда Банк” АД
1.Представяне на “Токуда Банк” АД
2.Пазарни позиции на “Токуда Банк” АД
3.Документарни операции в “Токуда Банк” АД
4.Процедура за осъществяване на акредитивни операции в “Токуда Банк” АД
4.1.Вътрешни правила за работа на сектор “Валутни разплащания и кореспонденски отношения” на “Токуда Банк” АД
4.2.Пример за осъществяване на документарен акредитив – стъпки и разходи по изпълнението му
4.3.Сравнителен анализ на условията по акредитива с конкурентни банки
5.Тенденции на развитие на акредитива
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 200.00 лв.