ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Управленски анализ на фирма “Милмекс” ООД

Обем: 18 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Статут на фирмата
2.Стратегически анализ
2.1.Мисия на фирмата
2.2.Анализ на околната среда
2.3.Анализ на макросредата
2.4.SWOT анализ
2.5.Характеристика на фирмена стратегия
3.Структура на фирмата
4.Системи във фирмата
5.Стил на работа
6.Стил на управление
7.Сравнителни конкурентни предимства на фирмата
8.Оценка на риска
Използвана литература


Цена: 45.00 лв.