ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Обучение и развитие на персонала. Организационно управление и правни аспекти на Прокуратурата

Обем: 67 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА I.Обучение и развитие на персонала
1.Обучение на персонала
1.1.Същност на обучението – цели и принципи
1.2.Етапи на обучението
1.3.Форми и методи на обучение
1.4.Оценка на ефективността от обучението
2.Развитие на персонала
ГЛАВА II.Организационно управление и правни аспекти на Прокуратурата
1.Прокуратурата като институция
2.Структура на прокуратурата
3.Реформата в прокуратурата
ГЛАВА III.Обучение и развитие на човешките ресурси в прокуратурата
1.Развитие на човешките ресурси в прокуратурата
1.1.Подбор и кариерно развитие
1.2.Атестиране
1.3.Обучение в прокуратурата
1.3.1.Национален институт на правосъдието
1.3.2.Видове обучения на прокуратурата
2.Оперативна програма “Административен капацитет”
2.1.Същност и цели на Оперативна програма “Административен капацитет”
2.2.Проекти за обучение по ОПАК
2.2.1.Специализирано компютърно обучение на прокурори и съдебни служители от Прокуратурата на Република България
2.2.2.Развитие на човешките ресурси в областта на международната правна помощ чрез развитие на човешките ресурси
2.2.3.Укрепване на капацитета на Прокуратурата на Република България при взаимодействие с контролните органи за противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
 
 


Цена: 220.00 лв.