ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Усъвършенстване на транспортното обслужване на "Албер-М" ЕООД

Обем: 60 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА I. ТРАНСПОРТЪТ В ЛОГИСТИКАТА НА ФИРМАТА
1.Логистичният подход в управлението на фирмата
1.1.Същност на логистиката
1.2.Основни характеристики на логистиката
2.Логистични дейности
2.1.Организиране обработката на поръчките
2.2.Управление на складирането
2.3.Управление на запасите
2.4.Организиране на транспорта
2.4.1.Избор на начин на транспорт
2.4.2.Критерии за избор на транспорт
2.4.3.Избор между собствен и нает транспорт
2.4.4.Оценка и контрол на транспортната дейност
2.4.5.Видове транспорт. Предимства и недостатъци
2.5.Опаковане
3.Икономическа същност и роля на транспорта в общественото развитие
3.1.Същност на транспорта като отрасъл на материалното производство
3.2.Роля на транспорта в обществено-икономическото развитие на страната
ГЛАВА II.АНАЛИЗ НА ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА АЛБЕР М ЕООД
1.Представяне на фирма “Албер М” ЕООД
2.Анализ на обработката на поръчките
3.Анализ на складовата дейност
4.Анализ на системата на запасяване
5.Анализ на транспортната дейност
5.1.Организация на транспортния процес
5.2.Анализ на състоянието на МТБ, използвана за транспортното обслужване на фирмата
6.Насоки за усъвършенстване управлението на стоковите потоци в “Албер М” ЕООД
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 220.00 лв.