ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ на производствената програма и нейното влияние чрез метода на верижното заместване

Обем: 14 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Теоретико-методическа част
1.1.Същност на производствената програма и основни показатели
1.2.Методология за анализ изпълнението на производствената програма
2.Изходни данни
3.Практико-приложна част
3.1.Представяне на фирмата
3.2.Анализ на производствената програма на фирма “Елмес” ЕООД
Използвана литература


Цена: 35.00 лв.