ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Търговска банка – същност, функции и операции /на примера на Пиреос България АД/

Обем: 13 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Представяне на Пиреос България АД
2.Мисия, ценности и цели на банката
3.Мениджмънт и организационна структура
4.Анализ на продуктите на Пиреос България АД
5.Анализ на финансовите резултати
6.Система за управление на риска
Използвана литература


Цена: 30.00 лв.