ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Търговска банка – същност, функции и операции на Централна Кооперативна банка АД

Обем: 13 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Представяне на Централна Кооперативна банка АД
2.Анализ на банковите услуги
3.Анализ на финансовите показатели
4.Управление на банковия риск
Заключение
Използвана литература


Цена: 30.00 лв.