ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


ERP система подобрява бизнеса на Peet’s Coffee & Tea Inc

Обем: 11 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Кои са причините от гледна точка на технологиите и бизнеса да се въведе ERP система във фирма PeetsCoffee & TeaInc?
2.ERP измества старите ИС, използвани за всяка от дейностите във фирмата.
3.Как фирмата ще интегрира своята информация за продажби с ИС на магазините?
4.Каква информационна и комуникационна инфраструктура е необходима за въвеждане на ERP във фирмата?
5.Опишете влиянието на ERP върху:
-Структурата на фирмата
-Процеса на управление във фирмата
-Бизнес възможностите
6.Правилен ли е подходът за конверсия на старите данни в новата система и защо?
7.Напишете вашето мнение – дали предимствата от въвеждане на ERP са повече от недостатъците?
8.Илюстрирайте отговора си на въпрос 8 с подходящ пример за реална фирма, която сте проучили.


Цена: 30.00 лв.